Bief Select kwaliteits rundvlees

Onze stieren

Milieubewust boeren

Beter LevenikbrundMaatlat Duurzame Veehouderij

De kenmerken van de Bief Select keten

Kwaliteitsvlees

Alles is gericht op het produceren van kwaliteitsvlees in de Bief Select keten.

Al vanaf de geboorte of het moment dat ze in het Bief Select systeem opgenomen worden, wordt àlles met betrekking tot het dier geregistreerd, tot aan het moment dat ze bij de slacht afgeleverd worden. Bij het fokken en het inkopen van de dieren wordt er nou gelet op de ras zuiverheid. 

Via de databank van bief select worden continuïteit van kwaliteit, en dat in vorm van kwantiteit, gegarandeerd. De veehouders van Bief Select, produceren gezond vlees van constante kwaliteit, fijn van smaak, mooi van kleur en altijd met een perfecte malsheid.

Dierenwelzijn

Steeds meer vleesveehouders sluiten zich aan en produceren volgens het 2-Sterren principe. Met name omdat iedereen het welzijn van de dieren steeds belangrijker vindt. Voeding, rust en verzorging zijn daarbij erg belangrijk. Het dierenwelzijn wordt door de potstallen gewaarborgd

De dieren hebben nog meer licht, nog meer en betere ventilatie, nog meer rust. De nodige activiteiten om de dieren van vers stro te voorzien kunnen nu nog sneller en beter gedaan worden.
Hierdoor hebben de dieren minder last en meer rust.”

Duurzaam

Bij Bief Select is de potstal erg belangrijk. Door de potstal, welke zich al duizenden jaren bewezen heeft, kan de potstalmest duurzaam gerecycled worden op de akkerlanden, waar de voedingsstoffen niet alleen goed tot hun recht komen, het regenwater daardoor opgezogen kan worden als een spons, maar ook de akkerlanden niet inklinken!

CO2 reductie / Milieu

Recycling van voer naar mest. Aanvoer van vlees uit verre landen vormt een belasting voor het milieu. Ook de aanvoerder van de grondstoffen voor het veevoer veroorzaakt een enorme CO2 uitstoot. Bief Select teelt al deze gewassen op een CO2 verantwoorde wijze rond de boerderij. Alle afstanden tot de boerderij zijn kort en daardoor is de CO2 uitstoot, gering. Door het potstalsysteem ontstaan er grote hoeveelheden mest die vermengd zijn met stro en maïsstengels. Deze grote hoeveelheid mest wordt met een speciale wagen uitgereden op het land waar de gewassen verbouwd worden. Recycling van voer naar mest. Klimaat en energie neutraal dus.

Vrij van antibiotica

Bij Bief Select hebben de runderen een gezond bestaan, zonder angst, honger of dorst. De veehouder is verantwoordelijk voor een gezonde ontwikkeling en groei van de dieren. De veehouder kan Henk Broeders zelf zijn, maar ook een van de vele bij hem aangesloten veehouders die strikt volgens de Bief Select regels werken. Verder moeten de dieren vrij zijn van ziekte, gezond en krachtig ontwikkeld. Door de kringloop van mest naar voer en van voer naar vlees gesloten te houden, is besmetting van buitenaf gering. Daardoor is de ziekte-druk laag en het gebruik van medicijnen gering.

Maatschappelijk verantwoord

Bij steeds meer supermarkten is Bief Select vlees te koop.
De organisatie en de inkoop hebben hier bewust voor gekozen.
Bief Select hoeft n.l. voor de inkoop bij deze supermarkten niet altijd de gunstigste inkoop te betekenen. Toch hebben ze er héél bewust voor gekozen! Maatschappelijk weten ze dat ze hiermee juist handelen: de Footprint, of ook wel de CO2-uitstoot genoemd is het laagst. Dus het heeft niet de wereld hoeven te bereizen om in hun schappen te liggen. Ook niet voor het voer dat de dieren tijdens hun bestaan hebben genuttigd. Alles kwam nagenoeg van rondom de boerderij, en dus waren de afstanden minimaal en de uitstoot voor het vervoer minimaal. Zelfs bij vlees in ons omringende landen geproduceerd vlees kan dit lang niet altijd gezegd worden.

Het belang van ketenverantwoordelijkheid:

Niemand in de keten kan en mag zich veroorloven fouten te maken.

Bij Bief Select is de ketenverantwoordelijkheid tot in de puntjes geregeld: met het toekennen van het 2-Sterren Beter Leven certificaat door de Nederlandse Dierenbescherming moet namelijk de hele keten voldoen aan deze diervriendelijkheid.

 • Henk Broeders

  Henk Broeders had ruim 20 jaar geleden heel helder voor ogen hoe grootschalig rundvlees geproduceerd moest worden. Ondanks tegenstand hield hij aan zijn ideeën vast. Nu blijkt hij precies in de markt gezet te hebben, waar de samenleving behoefte aan heeft.

  Lees meer
 • Dierenwelzijn

  Het begint met de jonge dier. Op de boerderij komen deze via natuurlijke geboorte ter wereld en groeien ze in een even natuurlijke omgeving op, zodat ze weerbaar zijn en een gezonde weerstand hebben.

  Lees meer
 • Verantwoord voor de toekomst!

  Onze aarde, ...onze kostbare planeet. Zijn wij nog in staat om er op een verantwoorde manier mee om te gaan?

  Kunnen wij met deze grote getallen nog wel omgaan?

  Zeven en een half miljard mensen die dagelijks moet eten.

  Die roekeloos de energiebronnen aanspreken en de grondstoffen van onze aarde verbruiken.

  Lees meer
 • Ketenverantwoordelijkheid

  Wat is ketenverantwoordelijkheid en hoe belangrijk is deze?

  Ketenverantwoordelijkheid betekent dat in de hele keten, dus vanaf de geboorte van een kalf t/m de slacht, iedere schakel zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt.

  Dit betekent dat iedere schakel zorgt dat naar maatschappelijke standaarden gewerkt en geleverd wordt.

  Lees meer
 • Waar te koop?

  Het kwaliteitsvlees van Bief Select is op steeds meer plaatsen te koop. In verschillende supermarkten en in de horeca. Klik hier om te zien waar ons vlees bij u in de buurt verkrijgbaar is.

  Lees meer

De aangesloten veehouders, die zich middels een convenant verbonden hebben aan Bief Select, verbinden zich tevens aan de Zorg voor de Dieren met betrekking tot dierenwelzijn, met twee sterren. Ze produceren gezond vlees van constante kwaliteit, fijn van smaak, mooi van kleur en altijd met een perfecte malsheid.

Klik op de button 'naar onze boeren' en lees er alles over.

DE KETEN

Onze partners

Boon's marktHuttenCOOPMCDMeat FriendsPlusVan Olphen Viande